ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการลงทุนในหุ้นหรือตำแหน่งใดๆ - ให้ออกไปก่อน

“Get out if you become unsure about a position.” - Michael Marcus คำกล่าวนี้หมายถึง ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการลงทุนในหุ้นหรือตำแหน่งใดๆ ควรจะขายหุ้นหรือปิดตำแหน่งนั้นๆ ทันที การตัดสินใจเช่นนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มั่นใจในข้อมูลหรือการวิเคราะห์ของตัวเอง อธิบายเพิ่มเติม - ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะ: หมายถึงคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าหุ้นนั้นจะขึ้นหรือลง หรือข้อมูลที่คุณมีอาจไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจอย่างมั่นใจ - การขายหรือปิดตำแหน่ง: การออกจากตำแหน่งนั้นเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยง เมื่อคุณไม่แน่ใจในการตัดสินใจ การอยู่ในสถานะที่ไม่แน่ใจอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเงิน ข้อคิดสำหรับนักเทรดมือใหม่ 1. ป้องกันความเสี่ยง: การออกจากตำแหน่งเมื่อไม่แน่ใจเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดี เพราะจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ไม่แน่นอน 2. มีแผนการเทรดที่ชัดเจน: ควรมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่แน่นอนและมั่นคง 3. การควบคุมอารมณ์: การไม่แน่ใจอาจเกิดจากอารมณ์และความกังวล การออกจากตำแหน่งที่ไม่แน่ใจช่

จงสนุกกับการลงทุนและศิลปะการเก็งกำไร มุ่งความสนใจไปที่จะเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งสุด แล้วเงินจะตามมาเอง

คนที่สนุกกับการลงทุนและศิลปะการเก็งกำไร  สามารถจะเรียนรู้เทคนิคและวินัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ ขอให้มุ่งความสนใจไปที่จะเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งสุด แล้วเงินจะตามมาเอง สิ่งสำคัญคือ ให้ความหลงไหลขับเคลื่อนนำคุณไป

ผมลองให้ AI ที่ suno ทำเพลงให้
เนื้อเพลงเป็นคำพูดของพี่ Mark Minervini
The greatest success came when I finally decided to forget about the  money and concentrate on being the best trader I could be. Then the  money followed.
ลองฟังดูครับ


ประโยคที่ว่า "คนที่สนุกกับการลงทุนและศิลปะการเก็งกำไร สามารถจะเรียนรู้เทคนิคและวินัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ ขอให้มุ่งความสนใจไปที่จะเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งสุด แล้วเงินจะตามมาเอง สิ่งสำคัญคือ ให้ความหลงไหลขับเคลื่อนนำคุณไป" มีความหมายและสามารถขยายความและเปรียบเทียบได้ดังนี้:


### ขยายความ

1. **คนที่สนุกกับการลงทุนและศิลปะการเก็งกำไร**:

   - คนที่มีความสนใจและความหลงไหลในด้านการลงทุนและการเก็งกำไรจะมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง

   - ความสนุกและความหลงไหลทำให้กระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่รู้สึกเหนื่อยหน่าย


2. **สามารถจะเรียนรู้เทคนิคและวินัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้นได้**:

   - การมีความสนใจอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์กราฟ, การอ่านงบการเงิน, การบริหารความเสี่ยง และวินัยในการซื้อขายหุ้น

   - ความสำเร็จในตลาดหุ้นต้องการความรู้และวินัยในการปฏิบัติตามแผนการลงทุนที่วางไว้


3. **ขอให้มุ่งความสนใจไปที่จะเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งสุด แล้วเงินจะตามมาเอง**:

   - แทนที่จะมุ่งเน้นที่การหาเงินอย่างเดียว ควรโฟกัสที่การพัฒนาตนเองให้เป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งที่สุด

   - เมื่อคุณเก่งและมีความสามารถในการเทรดหุ้น ผลลัพธ์ทางการเงินจะตามมาโดยอัตโนมัติ


4. **ให้ความหลงไหลขับเคลื่อนนำคุณไป**:

   - ความหลงไหลและความสนใจในสิ่งที่ทำจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาที่เจอในระหว่างทาง

   - ความหลงไหลจะช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวหรือความยากลำบาก


### เปรียบเทียบให้ชัดเจน

**คนที่สนใจแต่ไม่หลงไหล**:

- อาจมีความสนใจในตลาดหุ้นเพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีในการหาเงิน

- เรียนรู้พื้นฐานบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งและไม่พยายามพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

- เมื่อเจออุปสรรคหรือขาดทุน อาจรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกความพยายาม


**คนที่หลงไหลและสนุกกับการลงทุน**:

- มีความสนใจลึกซึ้งและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดเวลา

- การศึกษาหาความรู้และการฝึกฝนเทคนิคเป็นเรื่องสนุกและท้าทาย

- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งที่สุดและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคหรือความล้มเหลว

- ความสำเร็จทางการเงินจะตามมาเมื่อความสามารถในการเทรดหุ้นพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง


### ประโยชน์ของการมีความหลงไหลในการลงทุน

1. **การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง**:

   - ความหลงไหลจะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ

   - การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญและสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ดีขึ้น


2. **การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง**:

   - ความหลงไหลจะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

   - คุณจะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งที่สุด


3. **การมีวินัยในการลงทุน**:

   - ความหลงไหลจะช่วยให้คุณมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนการลงทุนและไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย

   - การมีวินัยจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร


4. **การรับมือกับอุปสรรคและความล้มเหลว**:

   - ความหลงไหลจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคหรือความล้มเหลว

   - คุณจะมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป


### สรุป

การสนุกและมีความหลงไหลในการลงทุนจะทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้น การมุ่งเน้นที่การเป็นนักเทรดหุ้นที่เก่งที่สุดจะทำให้คุณสามารถสร้างกำไรและความสำเร็จทางการเงินได้ในระยะยาว ความหลงไหลจะช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความล้มเหลวที่เจอในการลงทุน.

ขอกำลังใจสนับสนุนผลงานหนังสือของ Zyo หน่อยนะครับ
ผมมีหนังสืออยู่ 9 เล่ม มีจำหน่ายที่เพจ www.facebook.com/zyobooks
- ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ (ใหม่ล่าสุด)
- จิตวิทยาการเทรด 
- วินัยนักเทรด 
- นักเทรดฮีโร่ 
- ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท
- หุ้นซิ่ง สวิงเทรด
- หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
และ งานเขียนในนาม Trader Number7
- เทคนิคเทรดหุ้น IPO
- เทรดแบบทำธุรกิจ

Ebook มีขายที่แอพ Mebmarket
10 ปี Zyo Trading Journey (ใหม่ล่าสุด) (อ่านฟรี)
EQ: ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด 
Minervini’s Gold Nuggets: ถ้อยคำล้ำค่าของพี่มาร์ค มิเนอร์วินี(อ่านฟรี)
Ego: 14 อันตราย & วิธีสลายสไตล์ยอดนักเทรด 
Trader’s Journey: กว่าจะสำเร็จ...นักเทรดต้องเจออะไรบ้าง? 
Edge : ความได้เปรียบทางการเทรดสำหรับมือใหม่
เล่นหุ้นขาดทุน : ความเข้าใจผิดของมือใหม่ & วิธีเปลี่ยนให้กลับมาได้กำไรยั่งยืน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ที่นักเทคนิคอลมือโปร ประสบการณ์ 10 ปี++ อยากบอกมือใหม่ รู้ก่อน...รอดก่อน
หากย้อนเวลากลับไปได้ ผมจะบอกตัวเองตอนเริ่มเล่นหุ้น ให้ทำ 16 เรื่องนี้
(9 เล่มมีเฉพาะ Ebook เท่านั้น)

ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ 
จิตวิทยาการเทรด 
วินัยนักเทรด 
นักเทรดฮีโร่ 
ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท
หุ้นซิ่ง สวิงเทรด
หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่

มีขายที่เดียว ทางออนไลน์เท่านั้น
ที่เพจ Zyo Books

หน้าสินค้าทั้งหมด www.facebook.com/pg/zyobooks/shop/
สรุปหนังสือ https://www.zyo71.com/p/blog-page.html

eBook มีขายที่เว็บ 

คอร์สหุ้นออนไลน์ฟรี https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html
รวมลิ้งค์ ผลงานของผม https://www.zyo71.com/p/blog-page.html
อ่านบทความฟรี คลังความรู้เกี่ยวกับการเทรด https://www.zyo71.com/p/index.html

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

แชร์วิธีการหารายได้จากการช่วยขาย ebook ที่ mebmarket.com