ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการลงทุนในหุ้นหรือตำแหน่งใดๆ - ให้ออกไปก่อน

“Get out if you become unsure about a position.” - Michael Marcus คำกล่าวนี้หมายถึง ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการลงทุนในหุ้นหรือตำแหน่งใดๆ ควรจะขายหุ้นหรือปิดตำแหน่งนั้นๆ ทันที การตัดสินใจเช่นนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มั่นใจในข้อมูลหรือการวิเคราะห์ของตัวเอง อธิบายเพิ่มเติม - ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะ: หมายถึงคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าหุ้นนั้นจะขึ้นหรือลง หรือข้อมูลที่คุณมีอาจไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจอย่างมั่นใจ - การขายหรือปิดตำแหน่ง: การออกจากตำแหน่งนั้นเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยง เมื่อคุณไม่แน่ใจในการตัดสินใจ การอยู่ในสถานะที่ไม่แน่ใจอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเงิน ข้อคิดสำหรับนักเทรดมือใหม่ 1. ป้องกันความเสี่ยง: การออกจากตำแหน่งเมื่อไม่แน่ใจเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดี เพราะจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ไม่แน่นอน 2. มีแผนการเทรดที่ชัดเจน: ควรมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่แน่นอนและมั่นคง 3. การควบคุมอารมณ์: การไม่แน่ใจอาจเกิดจากอารมณ์และความกังวล การออกจากตำแหน่งที่ไม่แน่ใจช่

13 ข้อคิดดี ๆ จากหนังสือ 13 Things Mentally Strong People Don’t Do

จากช่อง ZyoStoic

1. พวกเขาไม่เสียเวลามานั่งเสียใจกับตัวเอง พวกเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองและเข้าใจว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาเผชิญกับความพ่ายแพ้ พวกเขามุ่งความสนใจไปที่การหาทางออกมากกว่าการเอาแต่สมเพชตัวเอง

2. พวกเขาไม่ละทิ้งอำนาจของตน พวกเขาไม่ปล่อยให้คนอื่นควบคุมพวกเขาหรือบงการอารมณ์ของพวกเขา พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถควบคุมการกระทำและปฏิกิริยาของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกล่าวโทษเจ้านายสำหรับวันที่เลวร้าย พวกเขาเลือกที่จะตอบโต้ในลักษณะเชิงบวกและสร้างสรรค์

3. พวกเขาไม่อายที่จะเปลี่ยนแปลง คนที่จิตใจเข้มแข็งยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยังคงปรับตัวได้ พวกเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น หากมีโอกาสในการทำงานใหม่ พวกเขายินดีที่จะพิจารณาและสำรวจความเป็นไปได้

4. พวกเขาไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ในชีวิต เช่น ทัศนคติและการกระทำของพวกเขา ตัวอย่างเช่น แทนที่จะหงุดหงิดกับรถติด พวกเขาเลือกที่จะฟังพอดคาสต์หรือใช้เวลาคิด

5. พวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการทำให้ทุกคนพอใจ บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งตระหนักดีว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ตลอดเวลา พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ของตนเองและกำหนดขอบเขตเมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจปฏิเสธคำเชิญหากคำเชิญขัดแย้งกับลำดับความสำคัญส่วนตัวของพวกเขา

6. พวกเขาไม่กลัวที่จะคำนวณความเสี่ยง แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่บุ่มบ่าม แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงโดยพิจารณาอย่างดี พวกเขาชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ก่อนเริ่มธุรกิจใหม่ พวกเขาทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง

7. พวกเขาไม่จมอยู่กับอดีต แทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตหรือโหยหาสิ่งที่ควรจะเป็น คนที่จิตใจเข้มแข็งจะมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันและอนาคต พวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่อย่าให้พวกเขากำหนดชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจพิจารณาโครงการที่ล้มเหลวเพื่อระบุบทเรียนที่ได้รับและนำไปใช้กับความพยายามในอนาคต

8. พวกเขาไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆ บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต พวกเขาพยายามอย่างมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเดิมซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาตัดสินใจทางการเงินได้ไม่ดีในอดีต พวกเขาควรเรียนรู้และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

9. ไม่เคียดแค้นความสำเร็จของคนอื่น คนที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกอิจฉาหรือขมขื่น พวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นมาจากการทำงานหนักและมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของตนเอง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะอิจฉาเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง พวกเขาแสดงความยินดีกับพวกเขาและมุ่งความสนใจไปที่การเติบโตในสายอาชีพของตนเอง

10. พวกเขาไม่ยอมแพ้หลังจากความล้มเหลวครั้งแรก ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งท้อแท้ มันกระตุ้นให้พวกเขาปรับปรุง พวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาเผชิญกับการปฏิเสธในการสมัครงาน พวกเขาจะใช้มันเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะและลองใหม่อีกครั้ง

11. พวกเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียว คนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะสบายใจกับความสันโดษและสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ พวกเขาเห็นคุณค่าของการไตร่ตรองอย่างเงียบๆ และเพลิดเพลินกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใช้เวลาอยู่คนเดียวในการอ่านหนังสือ ทำสมาธิ หรือทำงานในโครงการส่วนตัว

12. พวกเขาไม่คาดหวังว่าโลกจะเป็นหนี้อะไรพวกเขา พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาต้องทำงานหนักและได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ตัวอย่างเช่น พวกเขากระตือรือร้นแสวงหาโอกาสตามความสามารถของตนเองแทนที่จะพึ่งพาเอกสารประกอบคำบรรยายหรือสิทธิพิเศษต่างๆ

13. พวกเขาไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตส่วนบุคคลหรือความพยายามในอาชีพ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและความพยายาม มีความอดทนไม่ย่อท้อในการใฝ่หา

ใครสนใจวิธีคิดแบบ สโตอิก แนะนำครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

แชร์วิธีการหารายได้จากการช่วยขาย ebook ที่ mebmarket.com