นักแม่นปืน กับ นักเทรด เหมือนกันตรงไหนบ้าง?

 (ข้อคิดดี ๆ จาก Amrit Sall - Unknown Market Wizards) นักแม่นปืน กับ นักเทรด https://twitter.com/SallAmrit/status/1645849672534179840 . ๑) นักแม่นปืน กับ นักเทรด มีนิสัยเหมือนกันคือความแม่นยำ  นักแม่นปืนต้องมุ่งเป้าไปที่เลเซอร์และอดทนเพื่อรอการยิงที่สมบูรณ์แบบ เทรดเดอร์จะต้องมีวินัยและความอดทนรอคอย รอโอกาสที่เหมาะสมในการโจมตี . ๒) ทั้งคู่จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้  ไม่ว่าจะเป็นลมและภูมิประเทศสำหรับนักแม่นปืน  หรือความผันผวนของตลาดและเหตุการณ์ข่าวสำหรับนักเทรด . ๓) และเช่นเดียวกับที่นักแม่นปืนต้องสามารถจัดการการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อรักษาเป้าหมายที่มั่นคง  เทรดเดอร์จะต้องสามารถจัดการอารมณ์ของตนเพื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอน . ๔) โดยพื้นฐานแล้ว  นักแม่นปืนและนักเทรดต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือ(masters of their craft) โดยใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อเข้าถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความแม่นยำขั้นสูงสุด

13 ข้อคิดดี ๆ จากหนังสือ 13 Things Mentally Strong People Don’t Do

จากช่อง ZyoStoic

1. พวกเขาไม่เสียเวลามานั่งเสียใจกับตัวเอง พวกเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองและเข้าใจว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาเผชิญกับความพ่ายแพ้ พวกเขามุ่งความสนใจไปที่การหาทางออกมากกว่าการเอาแต่สมเพชตัวเอง

2. พวกเขาไม่ละทิ้งอำนาจของตน พวกเขาไม่ปล่อยให้คนอื่นควบคุมพวกเขาหรือบงการอารมณ์ของพวกเขา พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถควบคุมการกระทำและปฏิกิริยาของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกล่าวโทษเจ้านายสำหรับวันที่เลวร้าย พวกเขาเลือกที่จะตอบโต้ในลักษณะเชิงบวกและสร้างสรรค์

3. พวกเขาไม่อายที่จะเปลี่ยนแปลง คนที่จิตใจเข้มแข็งยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยังคงปรับตัวได้ พวกเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น หากมีโอกาสในการทำงานใหม่ พวกเขายินดีที่จะพิจารณาและสำรวจความเป็นไปได้

4. พวกเขาไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ในชีวิต เช่น ทัศนคติและการกระทำของพวกเขา ตัวอย่างเช่น แทนที่จะหงุดหงิดกับรถติด พวกเขาเลือกที่จะฟังพอดคาสต์หรือใช้เวลาคิด

5. พวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการทำให้ทุกคนพอใจ บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งตระหนักดีว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ตลอดเวลา พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ของตนเองและกำหนดขอบเขตเมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจปฏิเสธคำเชิญหากคำเชิญขัดแย้งกับลำดับความสำคัญส่วนตัวของพวกเขา

6. พวกเขาไม่กลัวที่จะคำนวณความเสี่ยง แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่บุ่มบ่าม แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะเสี่ยงโดยพิจารณาอย่างดี พวกเขาชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ก่อนเริ่มธุรกิจใหม่ พวกเขาทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง

7. พวกเขาไม่จมอยู่กับอดีต แทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตหรือโหยหาสิ่งที่ควรจะเป็น คนที่จิตใจเข้มแข็งจะมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันและอนาคต พวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่อย่าให้พวกเขากำหนดชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจพิจารณาโครงการที่ล้มเหลวเพื่อระบุบทเรียนที่ได้รับและนำไปใช้กับความพยายามในอนาคต

8. พวกเขาไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆ บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต พวกเขาพยายามอย่างมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเดิมซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาตัดสินใจทางการเงินได้ไม่ดีในอดีต พวกเขาควรเรียนรู้และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

9. ไม่เคียดแค้นความสำเร็จของคนอื่น คนที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกอิจฉาหรือขมขื่น พวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นมาจากการทำงานหนักและมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของตนเอง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะอิจฉาเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง พวกเขาแสดงความยินดีกับพวกเขาและมุ่งความสนใจไปที่การเติบโตในสายอาชีพของตนเอง

10. พวกเขาไม่ยอมแพ้หลังจากความล้มเหลวครั้งแรก ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้บุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งท้อแท้ มันกระตุ้นให้พวกเขาปรับปรุง พวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาเผชิญกับการปฏิเสธในการสมัครงาน พวกเขาจะใช้มันเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะและลองใหม่อีกครั้ง

11. พวกเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียว คนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะสบายใจกับความสันโดษและสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ พวกเขาเห็นคุณค่าของการไตร่ตรองอย่างเงียบๆ และเพลิดเพลินกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใช้เวลาอยู่คนเดียวในการอ่านหนังสือ ทำสมาธิ หรือทำงานในโครงการส่วนตัว

12. พวกเขาไม่คาดหวังว่าโลกจะเป็นหนี้อะไรพวกเขา พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาต้องทำงานหนักและได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ตัวอย่างเช่น พวกเขากระตือรือร้นแสวงหาโอกาสตามความสามารถของตนเองแทนที่จะพึ่งพาเอกสารประกอบคำบรรยายหรือสิทธิพิเศษต่างๆ

13. พวกเขาไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตส่วนบุคคลหรือความพยายามในอาชีพ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและความพยายาม มีความอดทนไม่ย่อท้อในการใฝ่หา

ใครสนใจวิธีคิดแบบ สโตอิก แนะนำครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

จิตวิทยา การวิเคราะห์และใช้งาน แท่งเทียน Doji

7 นิสัย ของนักเทรดมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

การเทรดยังคงเป็นเรื่องยาก หากยังไม่เข้าใจ 3 Concepts นี้